מרק עוף סוף

‎בראשית ברא אלוהים את הרעב ואת השובע והמטבח והמקרר היו תוהו ובוהו ורעשי הבטן עמדו על פני תהום.ויאמר אלוהים:“‎בשל, בני!”ויאמר הבן:“‎רעיון טוב, אבא”.ויקום הבן ויבשל את אשר…

[login_fail_messaging]