שיר במגירה – שי צברי

השבוע: שי צברי בית וגן הרב ששנא אותי, התלמידים האחריםהמסדרונות הארוכים עם הכיוריםנקבים-נקבים-חללים-חלליםשאם ייסתם אחד מהם, אם-אם אפֵלה נוראית ומחשבה מקוריתאסורה בתכלית, אסורה בתכלית אני ובּניַמיני…

[login_fail_messaging]